Disclaimer

Deze blog is eigendom van Sofie Raets
Contactgegevens: F is for Sofia – Sofia Raets
E-mail: hello@fisforsofia.be

1. Algemene voorwaarden
Door het gebruik van deze website, geeft u aan dat je akkoord gaat met de voorwaarden en het beleid van deze blog. F is for Sofia behoudt ten aller tijde het recht om de inhoud van deze voorwaarden, het privacy beleid en de disclaimer te wijzigen. Door aanvaarding van de algemene voorwaarden, wordt de klant/gebruiker geacht de voorwaarden gelezen te hebben. Indien je een schriftelijk exemplaar wenst, kan dit op uw verzoek bezorgd worden.

2. Intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze site bevat zijn eigendom van F is for Sofia. Indien afbeeldingen en/of andere content gebruikt is, is daar steeds, indien mogelijk, toestemming voor gevraagd van de oorspronkelijke eigenaar of naar de oorspronkelijke bron verwezen. Mocht u alsnog hiaten opmerken, gelieve dan contact met mij op te nemen via de contactpagina.

Het verspreiden van content op deze website is toegestaan mits er een correcte vermelding naar de bron wordt weergegeven: de naam van F is for Sofia inclusief een directe link naar deze website. Alle info op deze site is gratis, tenzij anders vermeld en uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik.

3. Zorgvuldigheid en beperkte aansprakelijkheid
De informatie op de website van F is for Sofia is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. F is for Sofia besteedt ook aandacht aan het up-to-date houden van de informatie. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. F is for Sofia kan onder geen beding aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden, onbedoelde typfouten, onvolledige of incorrecte informatie.

F is for Sofia is een persoonlijk blog geschreven door mezelf, Sofie Raets. Hoewel ik af en toe gratis producten van bedrijven en organisaties ontvang, zal dit echter nooit invloed hebben op de inhoud, onderwerpen of berichten op deze website. De standpunten en meningen op F is for Sofia zijn puur persoonlijk.

4. Moderatie van comments
F is for Sofia behoudt het recht om reacties onder blogposts die de blogger of lezer beledigen, bedreigen of op een andere manier als negatief ervaren worden, te verwijderen. Comments van merken en/of webshops die reclame bevatten kunnen eveneens worden verwijderd.

5. Privacy/ GDPR
In deze privacyverklaring wil ik helder en transparant communiceren en informeren over hoe ik omga met persoonsgegevens die via mijn blog verworven zijn. De privacy wordt gewaarborgd, waarbij ik zorgvuldig om ga met persoonsgegevens. F is For Sofia houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Dit betekent dat:

Deze privacy policy regelt de wijze waarop F is for Sofia en eventuele afgeleiden informatie van de gebruiker verzamelt, gebruikt, onderhoudt en onthult van de blog: www.fisforsofia.be. Dit privacybeleid is van toepassing op de website en alle producten en diensten aangeboden door F is for Sofia. De wettelijke regels aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy zijn van toepassing.

  • F is for Sofia behandelt alle verkregen informatie over klanten strikt vertrouwelijk.
  • Persoonlijk identificeerbare informatie zoals de naam, voornaam en e-mailadres van de bezoekers van de website wordt niet gebruikt voor andere doeleinden dan het afhandelen van een bestelling of communicatie via communicatiekanalen zoals formulieren, nieuwsbrieven,..
  • F is for Sofia verkoopt, verhuurt of verhandelt geen persoonlijke informatie die door middel van communicatieprocessen aan ons wordt verstrekt, aan derden.
  • Maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • F is for Sofia kan de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen :
    • identificatiegegevens : naam, voornaam en e-mail voor het afhandelen van een bestelling of communicatie.
5.1. Bewaarperiode

F is for Sofia bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De persoonsgegevens via contactopname/contactformulier zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen zoals het beantwoorden en opvolgen van uw contactopname.

5.2. Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die ik via mijn blog mocht ontvangen. Je kan contact met mij hierover opnemen via: hello@fisforsofia.be

5.3. Klacht

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vraag ik je hierover direct contact met mij op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be.

5.4. Google Analytics & Jetpack WordPress Plugin

Zoals op vele blogs en websites, worden statistische gegevens van bezoekers van deze website verzameld om de productiviteit van onze organisatie te volgen maar deze data worden op geen enkele manier gecombineerd met persoonlijk identificeerbare informatie die u op enigerlei wijze aan ons zou kunnen verstrekken. Deze site bewaart geen van deze data in een aparte database en gebruikt deze voor geen andere doeleinden.

F is for Sofia kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 10 mei 2018.